Geef interne communicatie een impuls


Maak gebruik van het Steunpakket Interne Leiderschapscommunicatie
inzicht – ideeën – inspiratie - impact

 

In corona-crisistijd wint interne communicatie aan belang. Informeren, (ver)binden, motiveren en samenwerken vragen extra aandacht nu velen thuis werken én straks ingrijpende reorganisaties dreigen. 

 

Wie is er dan aan zet?

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat medewerkers belangrijke informatie het liefst van hun eigen, direct leidinggevende ontvangen en door haar of hem geduid willen hebben. 
Hoewel je ook zaken op ‘corporate’ niveau kunt aanpakken, is duidelijk dat de zgn teamleider juist nu (weer) een cruciale rol speelt in de interne communicatie. Vroeger heette dat lijncommunicatie. Maar omdat er eigenlijk geen lijn in te zien is, spreken we liever over leiderschapscommunicatie

 

We moeten in alle organisaties nu én in de komende tijd alles op alles zetten die teamleiders zo goed mogelijk te ondersteunen! Want: er zit veel pijn in de lijn … 
 

De meeste teamleiders worstelen met taaie vraagstukken op communicatief gebied. Juist nu in deze tijd! Sommigen excelleren in communiceren, het merendeel doet zijn best, maar doet maar wat… op goed geluk. 

 

In de huidige corona-crisis en de daarop volgende economische crisis ligt het zwaartepunt op het versterken van de interne leiderschapscommunicatie.

HR- en Communicatieprofessionals kunnen teamleiders helpen bij hun interne leiderschapscommunicatie. Zij hebben een brede organisatieblik, hebben ingangen, kunnen adviseren, spiegelen, ideeën aandragen en helpen met verwoorden, verbeelden en verbinden.

Speciaal voor deze HR- en Communicatie-ondersteuners heb ik het Steunpakket Interne Leiderschapscommunicatie ontwikkeld. Een aantrekkelijk, compact aanbod om aan te sluiten bij vragen over interne communicatie in deze tijd. Een waardevolle en inspirerende combinatie van inzicht en uitzicht! 

 

De drie-eenheid van het Steunpakket


De drie-eenheid van het Steunpakket Interne Leiderschapscommunicatie omvat:

  1. Een uniek Position Paper ‘Interne Leiderschapscommunicatie in crisistijd’

  2. Een ‘Zoom-sessie’ van 2 uur (of bij voorkeur 2 x 1 uur) met Erik Reijnders: sparren met de expert.

  3. Een exemplaar van het boek ‘Maak van de lijn een punt’ én de handleiding ‘In gesprek over leiderschapscommunicatie.’

 

Hoe werkt het?

 

  1. Middels een aanmeldingsformulier meld je je online aan voor het Steunpakket.
  2. Erik Reijnders neemt na ontvangst van het formulier telefonisch contact met je op. We bespreken dan de verwachtingen, het doel en de aanpak. Tevens maken we enkele praktische afspraken.
  3. Je ontvangt vervolgens per mail een (pdf) exemplaar van het Position Paper. Dat kun je met collega’s bespreken. In het Position Paper lees je waardevolle inzichten en vele praktische tips. Jullie eigen ervaringen én het Paper helpen je om vragen of dilemma’s te bedenken die spelen in jouw organisatie. Ze vormen de input voor de Zoom-sessie(s) met Erik Reijnders. 
  4. In het gesprek via Zoom (of een ander online platform), kun je de vragen en dilemma’s inbrengen. Deze bespreken we samen. Er kunnen maximaal vier mensen deelnemen, zodat de microfoons nog ‘open’ (unmute) kunnen blijven. Het online gesprek duurt maximaal 2 uur en heeft het karakter van een coachend adviesgesprek: ‘sparren met de expert’. Je kunt (bij voorkeur) ook kiezen voor twee gesprekken van 1 uur.
  5. Na afloop van het Zoom-gesprek ontvang je als organisatie (dus NIET per Zoom-deelnemer) één exemplaar van het boek ‘Maak van de lijn en punt’, hèt handboek voor teamleiders over leiderschapscomunicatie. Én je ontvangt één exemplaar van de handleiding ‘In gesprek over leiderschapscommunicatie’. Deze handleiding hoort bij het boek en is speciaal geschreven voor HR- en Communicatieprofessionals.

 

Kosten


De investering voor het Steunpakket Interne Leiderschapscommunicatie is € 595 exclusief BTW en inclusief verzendkosten (ook naar België). Daarvoor ontvang je dus het Position Paper (pdf), het boek plus de handleiding én een coachend adviesgesprek van (in totaal) 2 uur (via Zoom etc), over de vraagstukken die in jouw organisatie spelen. 
Let op: het Position Paper is NIET los verkrijgbaar, het boek en de handleiding kun je eventueel wel apart bestellen.
Nadat het boek en de handleiding zijn verzonden, ontvang je een factuur voor het gehele Steunpakket.

Meer dan twee Zoom-gesprekken zijn in overleg mogelijk. 
Als je gebruik maakt van het Steunpakket, kun je desgewenst meerdere exemplaren van het boek en de handleiding tegen gereduceerd tarief (!) bijbestellen.

 

Het Steunpakket Interne Leiderschapscommunicatie komt tegemoet aan de behoefte van professionals om de interne communicatie te versterken in de huidige onzekere crisistijd. Het vraagt een relatief geringe investering en garandeert inzicht, ideeën, inspiratie en…. impact.

 

Ik verwacht veel belangstelling: wacht dus niet te lang met aanmelden! Dat kan via dit formulier. Leuk als je meedoet. Tot spreeks!