Leergang Begeleiden van Bijeenkomsten

 
 

 

Hoe zorg je voor een inspirerende bijeenkomst mét resultaat? Welke werkvormen kies je? De Leergang Begeleiden van Bijeenkomsten biedt je inzicht, inspiratie én houvast! 

Voor veel professionals is het werken met groepen een nieuw en spannend terrein. Het roept bij hen misschien vragen op zoals:

 • Werken met een groep, kan ik dat wel?
 • Wat doe ik als er ‘gedoe’ in zo’n groep ontstaat?
 • Ben ik niet teveel ‘partij’ voor de deelnemers en spreken ze me daarop aan?
 • Moet ik net zoveel over het onderwerp weten als de deelnemers?
 • Welke werkvormen zou ik kunnen gebruiken?
 • Hoe voorkom ik overspannen verwachtingen over de opbrengst?
 • Hoe verbind ik tegengestelde belangen?
 • Hoe begeleid ik een bijeenkomst met een zeer grote groep?

 

Herkenbare vragen! De Leergang Begeleiden van Bijeenkomsten biedt volop momenten om op deze vragen te reflecteren. De deelnemers oefenen voor de groep en onderzoeken samen hoe je van een saaie vergadering een inspirerende werksessie kunt maken. Ook maken ze in kleine groepjes een ontwerp voor eigen cases en besteden we ruim aandacht aan 'gedoe in de groep'. Hoe ga je effectief om met verstoringen?
Tijdens de Leergang kunnen in principe de meeste deelnemers oefenen in het begeleiden van (een deel van) een groepsbijeeenkomst en/of met het omgaan met verstoringen in de groep. Ook is er desgewenst aandacht voor online werkvormen! De Leergang is met name geschikt voor mensen met geen of weinig ervaring met het ontwerpen en leiden van bijeenkomsten.

 

Wat maakt deze leergang bijzonder?

De Leergang kent een mooie, uitgebalanceerde mix van inzicht, uitwisseling en oefening. De deelnemers leren in ieder geval over de opbouw en het ontwerp van een succesvolle bijeenkomst aan de hand van de zgn. Zeven Gulden Thema's. Er komen diverse inspirerende werkvormen aan bod en ze leren welke werkvorm ze wanneer kunnen gebruiken. Door middel van een werkvorm behandelen we een thema rond faciliteren én een deelnemer kan deze faciliteren. Daarop krijgen zij persoonlijke feedback. Driedubbelop leren dus!

 

Verbinding met jouw werkpraktijk

Belangrijk bij faciliteren is dat de deelnemers ‘vlieguren’ maken; het vaak doen en werkendeweg vertrouwen opbouwen. De leergang biedt weliswaar een stevige steun, maar het echte leer-werk vindt dus plaats in de werkpraktijk van de deelnemers. Ze zijn daarom verplicht om tijdens de periode van de leergang in hun werk een echte bijeenkomst te ontwerpen én te begeleiden. Natuurlijk krijgen zij daarbij volop ondersteuning. En als er meerdere momenten in hun werk zijn om te oefenen, is dat natuurlijk nog effectiever.

 

Incompany!

De Leergang Begeleiden van Bijeenkomsten wordt alleen incompany verzorgd. Je zorgt dus zelf voor een groep van minimaal zeven en maximaal 12 deelnemers uit jouw organisatie, de aanmelding en de lokatie. 

We gaan eerst samen in gesprek over de omvang van de Leergang, de tijden en natuurlijk de invulling van het programma. Uit ervaring is gebleken dat een omvang van drie dagen (met daartussen royale oefengelegenheid in het werk van de deelnemers) daarin wel gewenst is. Zo komen de verschillende aspecten van faciliteren én het oefenmogelijkheden in de groep tot hun recht.

Hieronder vind je een voorbeeld van een invulling van het programma. Maar ik sluit graag aan bij de context en vragen van jou en jouw organisatie om er echt maatwerk van te maken. Veelal maakt een intake (schriftelijk en/of telefonisch) deel uit van het ontwerp van de Leergang.

 

 

Voorbeeld van een programma van drie dagen

 

Dag 1

 • Kennismaken en oefeningen om met elkaar kennis te maken
 • Faciliteren: een plaatsbepaling. Wat is het verschil met adviseren?
 • De facilitator en de inhoud van de bijeenkomst. Moet je verstand hebben van de inhoud of kun je ook 'inhoudsloos' faciliteren?
 • De competenties van de facilitator: wat moet je Kennen, Kunnen en Zijn?
 • Contracteren en het managen van verwachtingen bij je opdrachtgever: theorie en oefenen in een regietheater
 • Opdracht voor dag 2

Opdracht tussen dag 1 en dag 2: iedereen bereidt een online tool/werkvorm voor om volgende keer te presenteren aan de groep

 

Dag 2

 • Inventariseren van de online tools/werkvormen
 • Het ontwerp van een bijeenkomst: de Zeven Gulden Regels voor een succesvol ontwerp en de ontwerpchecklist
 • Een draaiboek
 • Aandacht voor lokatie en logistiek
 • Een eerste aanzet voor een ontwerp - 1
 • Werkvormen: inleiding en model
 • De waarde van ‘open werkvormen’
 • Ervaring met werkvormen uit de groep

Opdracht tussen dag 2 en dag 3: iedere deelnemer ontwerpt en faciliteert een bijeenkomst in het werk

 

Dag 3

 • Delen van ervaringen met faciliteren
 • Groepsdynamica: wat gebeurt er met een individu in een (nieuwe) groep?
 • Verstoringen en gedoe in de groep: theorie
 • Werken met beelden (en gedoe…)
 • Een eerste aanzet voor een ontwerp – 2
 • Voornemens en een plan van aanpak
 • Wandelen en delen van je voornemens
 • Evaluatie en afronding.

 

Resultaten van de Leergang

 • Deelnemers leren hoe zij een bijeenkomst moeten ontwerpen, voorbereiden en begeleiden en welke logistieke punten aandacht vragen.

 • Deelnemers maken kennis met inspirerende werkvormen, ook online.

 • Deelnemers krijgen desgewenst tips voor het ontwerp van hun eigen casus.

 • Deelnemers leren over faciliteren door de cases van en het intensief contact met een compacte groep collega's

 • Deelnemers kunnen desgewenst zelf oefenen met werkvormen en krijgen daar feedback op.

 • Deelnemers leren over groepsprocessen en oefenen met het hanteren van verstoringen in de groep.

 • Deelnemers krijgen tussendoor telefonische coaching naar behoefte.

 

De kosten....

Op basis van ons vrijblijvende gesprek ontvang je een offerte. Het daarin genoemde bedrag omvat in ieder geval mijn inzet en het te verstrekken materiaal (handouts, map). Omdat ik ben gecertificeerd en sta ingeschreven bij het CRKBO is het bedrag vrijgesteld van BTW. Dat is dus een mooi voordeel!

 

Advies

Ben je geïnteresseerd in een incompany Leergang Begeleiden van Bijeenkomsten voor jouw organisatie of heb je specifieke vragen? Neem dan gerust contact op met Erik Reijnders (06 - 52 42 16 47).

De leergang is en/of wordt recentelijk incompany verzorgd voor onder andere de Waterschappen (verenigd in Waterkracht), de Rijksoverheid (Academie voor Overheidscommunicatie en DPC), DUO en de Gemeente Nieuwegein. Referenties op aanvraag, gemiddelde score: 8,2!

 

Voorwaarden

Op deze leergang is de privacyregeling AVG en zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze laatste kun je hier downloaden.