Over Erik Reijnders

 

Wat heb je zoal gedaan?

"In studie en loopbaan combineer ik organisatieverandering en interne communicatie. Na de Pedagogische Academie deed ik een avondstudie Communicatie aan het HEAO in Utrecht. In die periode werkte ik onder meer bij een PR-adviesbureau. Aansluitend volgde ik aan de Universiteit van Amsterdam een doorstroomprogramma Organisatie & Beleid (Sociologie). In diezelfde tijd werd ik organisatieadviseur bij de Holland Consulting Group. Daar was ik met name actief op het gebied van human resource management, organisatieverandering en interne communicatie. Na zes jaar maakte ik eind 1997 de overstap naar BIKKER, een communicatieadviesbureau, maar na korte tijd merkte ik toch dat de breedte van het organisatieadvies mij meer aansprak. En zo kwam ik bij De Galan & Voigt terecht. Na enkele jaren besloot ik in 2001 om mij zelfstandig te vestigen. Sinds eind 2021 werk ik vanuit Ruurlo maar ben door het hele land actief."

 

Vanuit interne communicatie ben je je steeds meer gaan specialiseren: wat doe je precies?

"Ik houd me het merendeel van mijn tijd bezig met leiderschapscommunicatie: en dan vooral in een rol waarin ik leidinggevenden van hoog tot laag (maar met name teamleiders) help in hun communicatieve rol. En vaak is dat in de context van ingrijpende veranderingen. Dat kan zijn door trainingen of leergangen, een masterclass of een workshop.
De tweede lijn is de professionalisering van communicatieprofessionals, ook weer met name op het terrein van leiderschapscommunicatie: hoe geef je zo'n onderwerp prioriteit en hoe werk je dan samen met disciplines als HR of Opleidingen? En wat kun je concreet doen om de communicatiekracht van die leidinggevenden te versterken? Het zijn met deze groepen ook vaak workshops of door mij begeleide intervisiegroepen of door coaching van individuele professionals.
Hoewel ik als zelfstandig adviseur en facilitator opereer, werk ik soms samen met andere professionals en bureaus in mijn netwerk. Daardoor weet mijn cliënt zich verzekerd van mijn onafhankelijkheid én van het inschakelen van de beste specialisten op het terrein van zijn of haar vraag."

 

In je huisstijl herken ik de muts van een nar. Wat zit daar achter?

“Ik ben gefascineerd door de rol van de nar en zijn relatie tot de koning. Die rol laat zich als volgt typeren:

  • de nar kan dingen zeggen die onzegbaar zijn en vragen stellen die onvraagbaar zijn. Zo kan hij het begrip voor problemen bevorderen en aanzetten tot verandering;
  • de nar houdt de koning een spiegel voor; zo behoedt hij de koning voor overmoed;
  • de nar kan aan de bel trekken en zo de koning helpen beter zicht te krijgen op de werkelijkheid;
  • de nar kent een professionele distantie, maar is tegelijkertijd sterk betrokken bij de koning.

Kortom: de nar heeft de gave van inzicht en is een raadgever voor de koning. Ik zie daarmee een opvallende parallel tussen de koning en de nar en de adviseur en de klant. Je zou kunnen zeggen dat een goede leider een (zakelijke) nar nodig heeft (en omgekeerd). De adviseur als hofleverancier van inspiratie!"

 

Ik kom je naam nogal eens tegen…

"Schrijven is voor mij een passie: het geeft mij gelegenheid te reflecteren op hetgeen ik meemaak, dat te combineren met inzichten uit andere vakgebieden en vervolgens zo op te schrijven dat anderen er wat aan hebben. Dus altijd in een combinatie van visie en praktische handvatten. Kijk op de pagina Publicaties voor een overzicht."

 

naar boven