NIEUWS


Kort en krachtig bijgepraat over een actueel thema?

Regelmatig verschijnt er een nieuw blog van mijn hand. Op deze pagina vind je ze. Het is inmiddels een mooie verzameling! Laat je telkens weer verrassen, inspireren of bevestigen.
>>> En: ik zou het erg leuk vinden als je reageert!

 


Nieuwe infographic: communiceren als proces van betekenisgeving

Communiceren kun je bezien vanuit verschillende invalshoeken. Ik kies voor het sociaal constructivisme. Een theoretische 'onderlegger' die communicatie ziet als een proces waarin twee of meer mensen in interactie (communicatie) beelden vormen 'hoe het zit' en wat ze daarvan vinden. Het is een complexe theorie. Daarom heb ik deze visie (laten) verbeelden in een infographic die je hier kunt downloaden. Bijzonder aan deze nieuwe versie 2018 is dat er nadrukkelijk een koppeling is tussen het proces van communicatie en het in gang zetten van veranderingen. Recente inzichten onderstrepen de waarde van informele netwerken bij het epidemisch verspreiden van verandering: veranderen als een communicatief besmettingsproces! Naast de virale besmeting door informele opinieleiders, speelt de eigen, directe leidinggevende in het veranderproces ook een grote rol. Vandaar dat de infographic de kern vormt van mijn werkzaamheden rond leiderschapscommunicatie bij onder meer de Rechtspraak en het UMC Maastricht.

 


 

Artikel over leiderschapscommunicatie

Steeds meer organisaties onderkennen het belang van investeren in de communicatieve rol van hun leidinggevenden. Ik help bij leiderschapscommunicatie onder meer bij de Rechtspraak, het UMC Maastricht, MBO Rijnland en de Provincie Oost-Vlaanderen. In het gerenommeerde Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO) is in september 2017 een artikel verschenen over Leiderschapscommunicatie. Met name de invloedrijke rol van de teamleider komt hierin aan bod. Je krijgt een handig model aangereikt voor leiderschapscommunicatie en leest hoe verschillende organisaties daar invulling aan geven. Lees het artikel hier.

 


 

 

Modellen om te downloaden!!

Modellen voor interne communicatie kun je hier downloaden en gebruiken in je plannen en notities.

Allereerst is er de IC Strategietabel, een handige 'praatplaat' voor gesprekken met het management. Tot stand gekomen op basis van o.a. de bekende Trap van Quirke. Je kunt de tabel hier downloaden.

 

In de tweede plaats is er de Schijf van Vijf Plus: een leidend model in lijncommunicatie, of liever gezegd: leiderschapscommunicatie. Waar het om draait is het werken aan vijf werkwoorden: Bewustworden - Organiseren - Toerusten - Ondersteunen - Delen. Je vindt het model van de Schijf van Vijf Plus hier.

 

Met deze modellen brengen we het IC-specialisme weer een stap verder.

 


Sparren met de expert

Geen behoefte aan een leergang, een workshop, een lezing of een training? Maar wel in gesprek met de 'expert'? Dan is dit misschien een goede vorm. Communicatieteams benaderen mij soms voor een stevig gesprek, informeel met de benen op tafel over lijncommunicatie, interne communicatie en/of verandercommunicatie. Sparren met de expert om daarna geïnspireerd zelf verder te kunnen. Een ochtend of middag maatwerk. Meer dan dat kan altijd nog.
>>> Iets voor jouw communicatieteam? Neem dan contact op.
 

 

 

naar boven