Maak van de lijn een punt

sterker staan in leiderschapscommunicatie

Hèt standaardwerk over leiderschapscommunicatie voor leidinggevenden in organisaties.

 

Als leidinggevende vervul je een sleutelpositie in jouw organisatie. Je hebt zowel zicht op de vele veranderingen, terwijl je ook de dagelijkse werkpraktijk goed kent. Je moet de boel aan de gang houden, leiding geven én die veranderingen succesvol invoeren. Communiceren doe je als vanzelfsprekend. Elke dag opnieuw. Maar af en toe bemerk je ongemak en stel je jezelf vragen als bijvoorbeeld:

  • Hoe maak ik mijn teamleden meer medeverantwoordelijk?
  • Hoe ‘verkoop’ ik een onderwerp aan mijn team waar ik zelf niet achter sta?
  • Hoe ga ik om met de vele vragen, waarop ik zelf ook geen antwoord heb?
  • Hoe organiseer ik het overleg in mijn team?

 

Herkenbare vragen. Hoe ga je dat aanpakken? Je doet je best, maar je doet maar wat… op goed geluk.

 

Dat kan anders, beter!

 

Dit boek is voor leidinggevenden die willen excelleren in communiceren: als jij beter communiceert, leidt dat tot betere prestaties van jouw team en daarmee van je organisatie. Hoe verbeter je die communicatie?

 

In Deel I lees je over de belangrijkste aspecten van de communicatie in organisaties. Nuttige achtergrond om beter te begrijpen ‘hoe het eigenlijk werkt’.

In Deel II staat de praktijk van communicatief leiderschap centraal. De handreikingen geven jou als leidinggevende praktische steun en inspiratie bij zeven lastige communicatievraagstukken. Direct toepasbaar.

 


Inhoud

Voorwoord

 

Deel 1  Begrijpen hoe het werkt en kijken naar jezelf

Hoofdstuk 1       Communicatie: wat is daar nou lastig aan?

1.1   Wat levert aandacht voor communicatie op?

1.2   Waarom dat oude communicatiemodel niet werkt

1.3   Waarom de cascade niet werkt…

1.4   De illusie van maakbaarheid van communicatie

1.5   Spannende communicatiemomenten

 

Hoofdstuk 2       Hoe werkt communicatie écht?

2.1    Wat gebeurt er eigenlijk?

2.2    Gesprekjes en opinieleiders: naar een meer van eilandjes

2.3    On Stage en Off Stage-gesprekken

2.4    De arena van beïnvloeding: het gedoe om het gelijk

 

Hoofdstuk 3       De teamleider: aan de slag met leiderschapscommunicatie

3.1    Specifieke communicatieverantwoordelijkheden

3.2    De teamleider als bevoorrechte ontvanger

3.3    Leiderschapscommunicatie: de Schijf van Vijf Plus

3.4    Drie voorbeelden

3.5    Hoe begin ik?

 

Hoofdstuk 4       Communicatie bij ingrijpende veranderingen

4.1    Veranderwaarden

4.2    Regelmatig (laten) Bijpraten

4.3    Doorpraten met je team

4.4    Terugpraten en dóór!

 

Hoofdstuk 5       Persoonlijk leiderschap in communicatie

5.1    Hoe kom ik over: zelfkennis verkrijgen

5.2    Communicatief gedrag als leidinggevende

5.3    Communicatiestijlen

5.4    De teamleider als ‘mede-medewerker’

5.5    De communicatieve relatie met jouw leidinggevende

 

Deel 2  Taaie vragen die knagen

I.     Hoe organiseer ik het overleg in mijn team?

II.    Hoe maak ik mijn team medeverantwoordelijk?

III.   Hoe communiceer ik een boodschap waar ik zelf niet achter sta?

IV.    Hoe vertaal ik abstracte onderwerpen naar mijn teamleden?

V.     Hoe ga ik om met onrust in mijn team?

VI.    Hoe ga ik om met vragen van medewerkers waarop ik nog geen antwoord heb?

VII.   Hoe geef ik een succesvolle presentatie?

 

Voor wie verder wil lezen

Over de auteur


Bestellen

Het boek is in eigen beheer uitgegeven. Het kost € 23,50 incl BTW en exclusief handling- en verzendkosten in Nederland (€ 5,00), voor België zijn de handling- en verzendkosten € 10,00.

Je kunt het boek bestellen via dit bestelformulier. Na betaling van de factuur ontvang je dan binnen een week een (desgewenst gesigneerd) exemplaar.

 

naar boven