Interne communicatie voor de professional

Naar een interactie-visie

 

Veranderingen in de samenleving, in organisaties én bij medewerkers, laten overtuigend zien dat eenrichtingsverkeer in de communicatie niet langer voldoende is. Dialoog is de realiteit van vandaag en morgen. Communicatie is een zaak van betekenis. Ook in organisaties wordt heel wat gecommuniceerd. Niet iedereen is daarin even succesvol. Interne communicatiespecialisten kunnen met name managers helpen effectiever te communiceren, met een 'communicatievere organisatie' als resultaat. Vaak concentreren de interne communicatiespecialisten zich echter op het informeren van medewerkers: Als His Master's Voice verwoorden ze de boodschap van de top. Terwijl ze diep in hun hart weten dat dat niet de kern van interne communicatie is.

 

In Interne communicatie voor de professional laat Erik Reijnders zien dat het ook anders kan. Daartoe introduceert hij een andere kijk op communicatie. Vanuit de interactie-visie kunnen (senior) communicatieprofessionals groeien van het werken met middelen naar het werken met mensen, van 'his master's voice' naar 'his master's coach.' Gezamenlijke betekenisgeving in dialoog en interactie staat hierbij centraal.


Het boek

  • In Deel I staat de professie centraal. Het beschrijft twee basisvisies op interne communicatie: de actie-visie en de interactie-visie. Daarnaast is er veel aandacht voor het omgaan met het kernvraagstuk: hoe beter 'in positie te komen' bij het management. 
  • Deel II is een zeer praktische vertaling van de interactie-visie. Drie hoofdstukken geven antwoord op de vragen: hoe help je managers zodat zij zèlf effectiever communiceren, hoe stimuleer je de dialoog in groepen en hoe kun je veranderingen interactiever maken?
De vele voorbeelden, werkvormen, gespreksprotocollen en checklists maken van Interne communicatie voor de professional een uitermate praktisch handboek, gefundeerd op het sociaal constructivisme. Het is vooral bestemd voor (interne) communicatiespecialisten, cursisten in communicatieberoepsopleidingen en afstuderenden in HBO-/WO-Communicatie.

Gratis PDF met concrete tips

In de 1e en 2e druk was een hoofdstuk opgenomen getiteld 'Professionalisering: groeien van specialist naar professional'. Volop concrete suggesties hoe je je kunt ontwikkelen. Dit hoofdstuk is niet opgenomen in de herziene 3e druk. Je kunt het als PDF gratis downloaden.

Inhoudsopgave 

Voorwoord

Inleiding

Hoofdstuk 1  De context van interne communicatie

1.1 Kijken naar de veranderende medewerker
1.2 Kijken naar organisaties als partijen in een systeem
1.3 Vijf Gouden Regels voor interne communicatie
1.4 Essentie van mijn visie op veranderen en communiceren

DEEL I  PROFESSIE

Hoofdstuk 2  Van actie naar interactie

2.1 Een definitie van interne communicatie 
2.2 De actie-visie op interne communicatie
2.3 Betekenisgeving en communicatie
2.4 De interactie-visie op interne communicatie
2.5 Het communicatiespeelveld
2.6 De ontwikkeling van actie naar interactie

Hoofdstuk 3 Het kernvraagstuk: hoe kom ik in positie?

3.1 Status en verwachtingen
3.2 Verantwoordelijkheid voor interne communicatie
3.3 Het kernvraagstuk nader beschouwd  
3.4 Hoe krijg ik meer invloed?
3.5 In positie komen

DEEL II   AANPAK

Hoofdstuk 4  Managers helpen effectiever te communiceren

4.1 Van 'overnemen' naar 'begeleiden'
4.2 Adviseur, communicatiecoach of coachend adviseur?
4.3 Verantwoordelijkheid voor lijncommunicatie
4.4 De cruciale rol van de teamleider
4.5 Communicatieve vragen van teamleiders
4.6 Teamleiders begeleiden in hun communicatie
4.7 Het verloop van een coachend adviesproces
4.8 De lastige leider
4.9 Kwaliteiten en competenties van de coachende adviseur

Hoofdstuk 5  Dialoog in groepen stimuleren

5.1 Ontmoetingen in groepen
5.2 Werken met bijeenkomsten
5.3 Een bijeenkomst ontwerpen
5.4 Dynamiek en verstoringen in een groep
5.5 De communicatiespecialist als facilitator

Hoofdstuk 6  Veranderingen interactiever maken

6.1 Een interactieve verandering
6.2 Drie uitgangsposities
6.3 Vijf strategieën
6.4 De Analysefase
6.5 De Ontwerpfase
6.6 Samen Veranderen: voorbeeld van een interactieve verandering
6.7 Geïntegreerde verandercommunicatie: bijpraten en doorpraten
6.8 Het gebruik van social media in verandertrajecten
6.9 De onveranderbaarheid van organisaties
6.10 De communicatiespecialist als procesontwerper

Ten slotte


Bestellen

Je kunt het boek Interne communicatie voor de professional rechtstreeks bestellen bij managementboek.nl