Voorbeelden van vragen


De vragen die ik krijg zijn afkomstig van zowel leidinggevenden als communicatieprofessionals. Hieronder een aantal voorbeelden.

 

Leidinggevenden stellen vragen als:
 

"... We willen een communicatieve organisatie worden. Maar hoe geven we dat vorm? Waar beginnen we?"

 

"… We zitten hier middenin een forse reorganisatie. Veel is onzeker en onbekend. Dat geeft onrust. Hoe organiseren we de communicatie bij deze ingrijpende verandering? Alleen informeren helpt tot dusver niet."
 
"… Het teamoverleg loopt vrijwel overal gebrekkig. We willen heel persoonlijk en concreet investeren in effectiever overleg. En over een jaar resultaat zien."
 
"… Als we hier als MT vergaderen loopt na afloop ieder MT-lid met een 'eigen' verhaal de deur uit. Daar hebben we last van. Wat kunnen we hieraan doen?"
 
"… De 'cascade' van top down informatiedoorstroming werkt niet. Maar wat dan?"
 
"… Uw interactie-visie spreekt ons aan. Kunt u dat in dit veranderingsproces met ons uitwerken en toepassen?"
 

"… Uit ons medewerkerstevredenheidsonderzoek komt elke twee jaar naar voren dat de interne communicatie slecht wordt gevonden. Hoe moeten we omgaan met de resultaten en wat kunnen we er eindelijk structureel aan doen?"
 

Vragen van communicatiespecialisten zijn bijvoorbeeld:

 

"… Communicatie-adviseurs krijgen een andere rol in onze organisatie. Meer ondersteunend en zonder alle uitvoering over te nemen. Hoe kunnen we ze daarin trainen?"

 

"… Een steviger adviesrol naar het management. Eerder in positie komen, echt waarde toevoegen en niet meteen de communicatie-toolkit op tafel. Wat is er nodig om zo ver te komen?"
 
"… Wij willen met onze groep communicatie-adviseurs professionaliseren door middel van intervisie. Wil jij dat begeleiden op een zodanige manier dat we straks zonder externe hulp verder kunnen gaan?"
 
"…Kun je eens een inspirerende sessie verzorgen over je interactie-visie. En wat die kan bijdragen aan ingrijpende veranderingen die hier spelen?"
 

"…Als communicatie in het hart van het beleid moet komen, betekent dit onder meer dat communicatie-adviseurs ook sessies gaan begeleiden voor beleidsmedewerkers. Dat is voor die communicatie-adviseurs een nieuwe rol. Zou je hen kunnen leren faciliteren?"

 

Welke vraag heb jij?

Stel jouw vraag vrijblijvend via e-mail. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.